Szakismertető

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI KAR
MATEMATIKA

Intézet neve: Matematika és Fizikai Intézet
Tanszék neve: Matematika Intézeti Tanszék
Kapcsolattartó: Dr. habil. Péntek Kálmán PhD
Telefon: 94/504-353
E-mail: pentek@ttk.nyme.hu
Web oldal: http://www.mfi.ttk.nyme.hu/

 

Az alapszak általános célkitűzései:

Cél olyan matematikai ismeretek megszerzése, amelyek előkészítik az egyetemi mesterszak tanulmányait. A három éves alapszak alapokleveles matematikus képzettséget ad, amely biztos alapokat nyújt pl. matematikus diploma elnyeréséhez. Mivel a szak tanterve gazdasági, ill. európai uniós tanulmányokat tartalmaz, a képesítés lehetőséget teremt a matematikai ismeretek hasznosítására a gazdasági életben.

A képzésről:

A képzés modulszerkezetben folyik, a modulok egymásra épülnek. Az alapozó ismeretek modul matematikai, informatikai, természettudományi, gazdasági, európai uniós és minőségmenedzsment alapjait nyújtja. A szakmai törzsanyag modul összefoglalja a matematikai törzsanyag fontosabb tárgyait ( halmazelmélet, algebra, számelmélet, analízis, geometria, differenciálgeometria, kombinatorika, valószínűség-számítás, matematika alapjai, matematika története stb.). A szabadon választható tárgyak modul egyéni választás alapján lehetőséget nyújt bizonyos speciális matematikai ismeretek megszerzésére.  

Specializáció:

A szak saját specializációval nem rendelkezik, de az intézmény által hirdetett egyéb specializációk a szak hallgatói számára szabadon választhatóak.

Érettségi követelmények:

A matematika kötelező és a többi választható érettségi vizsgatárgy közül egy, azonban szakmai előkészítő tárgy nem választható. Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni, amely lehet biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy matematika.

Képzési idő:

6 félév

Önköltség összege:

nappali tagozat:300.000 Ft/félév

levelező tagozat: 200.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A szak elvégzése jó alapot biztosít elméleti, vagy alkalmazott matematikusi, illetve matematika tanári mesterfokozat elnyeréséhez. Az elsajátított matematikai ismeretek kreditpontjai beszámíthatók más olyan szakok elvégzésénél, ahol a matematika részét alkotja a képzésnek (pl. NymE mérnöktanári mesterszakjai, informatikai és közgazdaságtudományi mesterszakok).

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Alapdiplomával matematika-igényes szakmai munka előkészítésében, szervezésében vehetnek részt. Szükség van rájuk az egyre szigorodó piaci körülmények között biztonsággal működni kívánó vállalatok gazdasági egységeinél. Ezen kívül kockázatelemzésben és statisztikában járatos matematikusok dolgoznak a biztosítók díjtételeinek megállapításánál, de sok matematikát használnak informatikai fejlesztő cégeknél és a műszaki területeken is.