Matematika részképzés

Részismeret megszerzésére irányuló képzés matematikából.

 Képzés diplomás, nem matematika szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.

A képzés célja: A nem matematika szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek a matematikatanári MA-képzésre, ha előtte maximum két féléven át részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el matematikából. Ennek az MA-képzés feltételeként szabott 50 kreditnek az elérését szolgálja ez az előzetes részképzés. A részismeret megszerzésére irányuló képzés bizonyos tantárgyainak teljesítése alól kredit elismeréssel felmentés adható.
 

A képzés kezdete: 2015. szeptember
A képzés ideje: 2015/2016. oktatási év / két félév / összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft.)
A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
 
A jelentkezési lapot (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni a mbeata@ttk.nyme.hu címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Matematika, Fizika és Műszaki Intézet címére: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.

 Jelentkezési határidő: 2015. július 31.
 A képzés kezdőpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.